GBox

Hur vi arbetar

0
Mer än 30 års erfarenhet

Det är visserligen inget fel med open-source mjukvara eller billiga Layout program, men skulle du verkligen vilja montera en 50.000:- FPGA på ett 100.000:- prototypkort utvecklat med gratis mjukvara med begränsad support?
Vi gör inte det och det är därför vi utvecklar allt med Mentor Graphics PADS Professional.

Vår erfarenhet började för över 30 år sedan med Mentor Graphics Board Station i 15 år följt av
Expedition verktygen i 15 år och vi kör idag PADS Professional. Bli inte lurad av namnet PADS Professional som är samma program som Expedition men för personligt bruk istf. enterprise.

Så här är vårt konstruktionsflöde:

Våra scheman är ritade i PADS Professional Designer.

Konstruktioner behöver simuleras. Vi använder PADS AMS som är en mixed-signal simulator som supportrar SPICE och VHDL-A.

Simulatorn stöder elektrisk, magnetisk, mekanisk, termisk och hydraulisk simulering i alla möjliga kombinerade funktioner.

En modell-generator hjälper till att skapa användarspecifika modeller. Simuleringsresultat kan lätt åskådliggöras i vågformsanalysatorn som tillåter all slags vågformsmanipulering, ungefär som de mest avancerade oscilloskopen.

PADS Library Manager är programmet som håller reda på alla symboler, celler och parter som skapas och lagras i ett centralt bibliotek.
En bra konstruktion kräver ett bra bibliotek.

Layouteditorn är där man placerar komponenterna, drar ledningar, editerar layouten och slutligen skapar produktionsunderlag.
Monteringspaneler som används av kontrakttillverkare stöds liksom tillverkningspaneler med multipla kort på samma panel.

Professionella 2D mekaniska ritningar på t.ex. mönsterkort och frontpaneler kan enkelt skapas i verktyget vilket tar bort behovet av extern mekanikkonsult för enklare produkter.

Utförliga design regelkontroller (DRC) kan utföras på layouten där alla designaspekter kontrolleras. Regler för tillverkning (DFF) kontrollerar tillverkningsmöjligheterna för layouten vilket reducerar layoutändringar baserade på tillverkarens designåterkoppling.

Verktyget skapar även 3D modell av det monterade kortet vilket är ett utmärkt sätt att kolla komponenterna. Kvaliteten på kortmodellen bestäms av kvaliteten på komponenternas 3D modeller.

Vår erfarenhet av FPGA utveckling är motsvarande lång och avancerad som vår layout erfarenhet. Vi har mest använt Lattices MachXO2/3 serie som kortkontrollkretsar för enklare designer och Xilix Virtex kretsar för stora designer. Och ja, vi har skapat kort och kod till Xilinx största FPGAer.

Vår erfarenhet täcker allt emellan känsliga förstärkare i världens största partikelaccelerator till FPGA plattformar som kostar lika mycket som en ny bil. Vi erbjuder oslagbar erfarenhet om att designa interfacekort till Synopsys HAPS system och vi har också vår egen produktserie med HAPS kompatibla produkter